’’

BT - - NYHEDER -

Jeg ud­for­drer ska­eb­nen ved at ud­ar­bej­de det her ind­la­eg. Hvis jeg bli­ver over­fal­det, så er det for­di, jeg ud­for­drer min ska­eb­ne. Jeg må på­ta­ge mig det an­svar. Trist, men så­dan er vir­ke­lig­he­den

Ebra­him Said

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.