’’

BT - - NYHEDER -

Det er med til at un­der­mi­ne­re det fa­el­les pro­jekt. Jeg tror dog ik­ke, at de nød­ven­dig­vis er klar over, hvad det kan få af kon­se­kven­ser. Po­lak­ker­ne er nog­le af dem, der har haft al­ler­størst gavn af den fri be­va­e­ge­lig­hed

Mar­le­ne Wind, pro­fes­sor i eu­ro­pa­ei­sk po­li­tik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.