Prins snup­pet med to ton am­fe­ta­min

BT - - NYHEDER - BNB

En af Sau­di-Ara­bi­ens man­ge prin­ser er ble­vet snup­pet med he­le to ton af det eu­fori­se­ren­de stof am­fe­ta­min, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Prin­sen og fi­re an­dre blev an­holdt i luft­hav­nen i Li­ba­nons ho­ved­stad Bei­rut, da de for­søg­te at gå om bord på et pri­vat­fly i luft­hav­nen.

55 pro­cent af alt det am­fe­ta­min, der bli­ver be­slag­lagt i ver­den, kom­mer fra Mel­le­mø­sten, vi­ser en FN-rap­port fra 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.