’’

BT - - NYHEDER -

Selv om fle­re end en halv mil­li­on men­ne­sker er et stort an­tal in­di­vi­der, har Eu­ro­pa ka­pa­ci­te­ten til at hånd­te­re dem – og gø­re det i fuld over­ens­stem­mel­se med be­stem­mel­ser­ne i kon­ven­tio­nen (FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion, red.)

Hel­le Thor­ning-Sch­midt, kan­di­dat til po­sten som

FNs flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.