’’

BT - - NYHEDER -

Man skal ik­ke tro, at ci­ga­ret­ter og spe­gepøl­ser er li­ge ska­de­li­ge. Nu ved vi blot, at for­ar­bej­det kød er kra­eft­frem­kal­den­de, li­ge så sik­kert som vi ved, ci­ga­ret­ter er det. Der­for er der in­gen grund til pa­nik

An­ne Tjøn­neland, forsk­nings­le­der, Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.