Gift ved før­ste blik III

BT - - TV -

UN­DER­HOLD­NING De fi­re ny­gif­te ae­g­te­par har kendt hin­an­den i min­dre end 24 ti­mer, da de våg­ner op sam­men da­gen ef­ter bryl­lup­pet. De skal nu mø­des med to af eks­per­ter­ne. DR1 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.