Sid­ste bat­man­film

BT - - TV - ACTION 16:55 18:45 21:00 07:45 11:25 13:05 15:00 09:25 22:45 00:25-06:00

Bat­mans (Chri­sti­an Ba­le) ry ha­en­ger sta­dig i en tynd tråd, nu ot­te år ef­ter han tog skyl­den for Har­vey ”Two-Fa­ce” Dents for­bry­de­ri­ske ger­nin­ger. Men Go­t­ham Ci­ty tru­es af en ny fjen­de. Su­per­s­kur­ken Ba­ne (Tom Har­dy) har am­bi­tio­ner om at gø­re sit regn­skab op med me­tro­po­len og til­in­tet­gø­re by­en. Sam­ti­dig er Catwo­man (An­ne Hat­haway) og­så på spil, så Bru­ce Way­ne ifø­rer sig igen su­per­hel­te-kostu­met og slår sig sam­men med po­li­ti­kom­mis­sa­er Gor­don (Gary Old­man) for at red­de by­en. ”The Dark Knight Ri­ses” er det af­slut­ten­de ka­pi­tel i Chri­stop­her No­lans tri­lo­gi med Chri­sti­an Ba­le som den kap­pe­kla­ed­te helt. Med skur­ken Ba­ne har Bat­man fun­det en mod­stan­der, der mat­cher ham selv me­re fy­sisk, hvil­ket ik­ke har va­e­ret til­fa­el­det med de tid­li­ge­re skur­ke. Tre gen­gan­ge­re fra No­lans ”In­cep­tion” (2010) er at fin­de på rol­le­li­sten: Jo­seph Gor­don-Le­vitt som po­li­ti­be­tjen­ten Jo­hn Bla­ke, Tom Har­dy som skur­ken Ba­ne og Ma­rion Co­til­lard som en ny kvin­de i Bat­mans

Med­vir­ken­de: liv. Des­u­den til­slut­ter An­ne Hat­haway sig hol­det som Se­li­na ”Catwo­man” Ky­le.

(Ka­nal 5)

(T) Kap­ta­jn Ne­mo og by­en un­der ha­vet. En­gelsk even­tyr­film fra 1969. (T) Cat­low – den le­en­de ban­dit. Ame­ri­kansk western fra 1971. (T) Ne­ver So Few. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1959. (T) Sin­gin’ in the Rain. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1952. (T) Mi­ne pi­ger fra Pa­ris. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1957. (T) Ung­karl i fa­el­den. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1955.

(T) Skø­gen fra Da­ma­s­kus. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955.

(T) 30 se­kun­der over Tokyo. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1944.

(T) Vor mo­ders hus. En­gelsk dra­ma fra 1967. (T) Adams ri­b­ben. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1949. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.