3x

BT - - TV -

BUF­FA­LO SOL­DI­ERS På en ame­ri­kansk mi­li­ta­er­ba­se har Ray grund­lagt en lu­kra­tiv sortbørs­for­ret­ning. Da ba­sen får en ny kom­man­dant, Lee, er Ray li­geg­lad. Men da Ray gør kur til Le­es dat ter, ud­bry­der der åben krig mel­lem de to ma­end. NE­VER BA­CK DOWN De er ri­ge, de har dy­re bi­ler, hol­der dy­re fe­ster, og om nat­ten ka­em­per de mod hin­an­den i or­ga­ni­se­re­de na­e­ve­kam­pe.

Kl. 22.35

Kl. 23.20

Jo­aquin Pho­e­nix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.