3x

BT - - TV -

CLU­E­LESS THE SIMP­SONS MOVIE Ho­mer for­sø­ger at red­de fa­mi­li­en fra ra­dio­ak­tivt ud­s­lip. Det er selv­føl­ge­lig Ho­mer selv, der er skyld i ud­s­lip­pet.

Kl. 21.00

Kl. 21.00

Ali­cia Sil­ver­sto­ne

16-åri­ge Cher el­sker at be­ri­ge al­le om dat­ing, mo­de og ud­se­en­de. Men i det­te sko­le­år mi­ster Cher kon­trol­len, for ver­den bli­ver plud­se­lig lidt ka­o­tisk. Hun må ind­se, at når det ga­el­der hjer­te­an­lig­gen­der, så er hun helt på gla­tis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.