DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Chel­sea har få­et en hi­sto­risk dår­lig start på årets Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son, og i we­e­ken­den måt­te klub­ben ind­kas­se­re end­nu en skuf­fel­se, da hol­det tab­te til West Ham og José Mourin­ho måt­te lidt den tort at bli­ve bort­vist.

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe me­ner, at det blot er et spørgs­mål om tid, in­den klub­ben fy­rer suc­ce­stra­e­ne­ren Jo­se Mourin­ho. Så­le­des gi­ver de blot od­ds 1,90 på, at han er for­tid som ma­na­ger, når ju­le­klok­ker­ne rin­ger ind 24. de­cem­ber.

»Jo­se Mourin­ho har en stor ae­re i Chel­seas man­ge tit­ler og klub­bens sto­re fan­ba­se, men vir­ke­lig­he­den er, at hol­det ik­ke pra­este­rer for ti­den. Mourin­ho ved og­så godt, at når re­sul­ta­ter­ne ude­bli­ver, og ni­veau­et i spil­ler­nes pra­e­sta­tio­ner fal­der, så pe­ger pi­len på et tids­punkt på man­den ved ro­ret,« si­ger od­ds­sa­et­ter Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.