1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her­lev har få­et bugt med må­ltør­ken, men til gen­ga­eld har hol­det for­sva­ret for­fa­er­de­ligt på det se­ne­ste med ik­ke fa­er­re end 29 mål imod i de se­ne­ste fem kam­pe - her­i­blandt 1-6 i den om­vend­te kamp. Af Fre­de­riks­havns syv se­ne­ste kam­pe er det kun de to op­gør imod Gen­tof­te, der er gå­et un­der den­ne må­l­linje, og Gen­tof­te er og­så et hold med en helt an­den de­fen­siv styr­ke end Her­lev. Be­dømt ud fra de se­ne­ste kam­pe, er det langt fra umu­ligt, at Her­lev får sco­ret, men mod­sat bør Fre­de­riks­havn og­så kun­ne sky­de Her­lev i sa­enk end­nu en­gang.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.