3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lan­kowitz var an­be­fa­let i dis­se spal­ter, da hol­det slog FAC Team Für Wi­en med 1-0 i den se­ne­ste po­kal­run­de, og hol­det får til­li­den igen i af­ten mod et Ad­mira-mand­skab, som må ven­tes at kom­me med man­ge re­ser­ve­spil­le­re. Ga­ester­ne har i to til­fa­el­de skul­le bru­ge for­la­en­get spil­le­tid og straf­fes­park for at gå vi­de­re mod de to Re­gio­nal­liga­bund­hold fra Schwe­chat og Wal­lern, og selv­om Lan­kowitz lig­ger en ra­ek­ke un­der de to hold, så er trup­pen spa­ek­ket med spil­le­re, der har er­fa­ring fra hø­je­ste og na­est­hø­je­ste ni­veau i Østrig. Prøv 1X til ny­de­ligt od­ds.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.