De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

An­ders Fogh Ras­mus­sen

@An­der­sFog­hR

En ny po­li­tisk/mi­li­ta­er stra­te­gi er nød­ven­dig i Mel­le­mø­sten. Hvis Ve­sten er frakoblet, vil tom­rum­met bli­ve ud­fyldt af de on­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.