SVE­RI­GE I FLAMMER

BT - - NYHEDER -

Fra nord til syd. Fra øst til vest. Bil­le­det er det sam­me. Sve­ri­ge står i flammer. Fra 17. ju­ni til i går har 19 bran­de ha­er­get sven­ske asyl- og mod­ta­ge­cen­tre. Det vi­ser en gen­nem­gang, som den nor­ske avis VG har fo­re­ta­get.

Flygt­nin­ge­mag­net Si­den 17. ju­ni til i går har 19 bran­de ha­er­get sven­ske asyl- og mod­ta­ge­cen­tre over sto­re de­le af Sve­ri­ge. Iføl­ge den nor­ske avis VG er der fle­re ten­den­ser, der teg­ner sig: Der bli­ver sta­dig fle­re bran­de, og de an­ta­en­des med kor­te­re in­ter­val­ler. Sam­ti­dig sker ildspå­sa­et­tel­ser­ne of­te kort tid - nog­le på sam­me dag - som nyhe­den om, at en byg­ning skal bru­ges som mod­ta­ge- el­ler asyl­cen­ter, bli­ver of­fent­lig­gjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.