Slog han Edin ihjel?

BT - - NYHEDER -

LIK­VI­DE­RET

OPSPLITNING Ef­ter an­hol­del­sen af den 21-åri­ge lag­de le­de­ren af ef­ter­forsk­nin­gen, po­li­ti­in­spek­tør Kim Kli­ver fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti, ik­ke skjul på, at det blandt an­det var den of­fent­li­ge ef­ter­lys­ning, der har bå­ret frugt i opkla­rings­ar­bej­det af mor­det på Edin Fakic:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.