Ngen ’’

BT - - NYHEDER -

Jeg vil­le ba­re vin­de. Jeg vil­le ik­ke kun­ne hol­de ud, hvis Mi­cki skul­le vin­de over mig

Borg­mes­ter­mas­se

Va­nil­jecre­me

Kort­fi­gu­rer

Flø­de­skum

Wi­e­ner­dej

Li­ge me­get af hver del. Det er al­tid nemt at hu­ske. Bland det he­le sam­men, og bum, så har du en borg­mes­ter­mas­se. Va­nil­jecre­me Bland suk­ker, va­nil­je­korn, ma­js­sti­vel­se, ae­g­ge­blom­mer og 1 dl af ma­el­ken sam­men. Varm den re­ste­ren­de ma­elk op. Ha­eld blan­din­gen i den var­me ma­elk og pisk, til cre­men bli­ver tyk. Sa­et cre­men på køl. Når den er gen­nem­kold, til­sa­et­ter du fri­ske ap­pels­in­styk­ker og cho­ko­la­destyk­ker. Kort­fi­gu­rer Bland det sam­men og del mas­sen i to. Tilsa­et hen­holds­vis sort og rød far­ve­pas­ta. Lav tre rø­de ru­der- og tre rø­de hjer­ter­fi­gu­rer og tre sor­te klør- og sor­te spar­fi­gu­rer. Flø­de­skum Pisk flø­den stiv. Sam­ling af brid­ge­bol­ler­ne Del dej­en op i 5 x 5 cm sto­re styk­ker. Kom lidt borg­mes­ter­mas­se på mid­ten af dej­fir­kan­ter­ne, og fold dej­en sam­men om den. Bag bol­ler­ne i ov­nen ved 190 gra­der i ca. 20 mi­nut­ter. Når de er kø­let af, ska­e­rer du bol­ler­ne over. Kom flø­de­skum i en sprøjtepo­se, og sprøjt rundt i kan­ten på den ne­der­ste bol­le­del. Kom va­nil­jecre­me i mid­ten, og la­eg den øver­ste bol­le­del på. Sprøjt en lil­le fin ro­set af flø­de­skum, og kom en af di­ne marci­pan­fi­gu­rer på.

2 dl koldt vand 50 g koldt suk­ker 35 g koldt ga­er 2 kol­de aeg 50 g koldt fedt­stof 550 g koldt mel 15 g salt ca. 500 g smør 50 g marci­pan 50 g smør 50 g suk­ker 70 g suk­ker korn af ½ va­nil­je­stang 40 g ma­js­sti­vel­se 120 g ae­g­ge­blom­mer 5 dl sød­ma­elk ½ ap­pels­in 50 g god cho­ko­la­de 30 g marci­pan lidt gluko­se og fl­or­me­lis sort og rød far­ve­pas­ta

5 dl flø­de Alt skal va­e­re iskoldt! Sa­et der­for det he­le på køl, in­den du går i gang. Bland vand, suk­ker, ga­er og aeg sam­men. Smul­dr 50 g fedt­stof i me­let og bland salt i mel­blan­din­gen. Bland det he­le sam­men. AElt, til dej­en kun li­ge ha­en­ger sam­men. Vej din dej: Halv­de­len af det, din dej ve­jer, er den ma­eng­de smør, du skal bru­ge: ca. 500 g smør. Bank smør­ret til et kva­drat på 15 x 15 cm og kom det oven på din dej, og fold der­ef­ter dej­en om­kring smør­ret. Rul din dej ud til 30 x 60 cm og fold beg­ge si­der ind. Husk at bør­ste over­sky­den­de mel af. Det­te gør du to gan­ge me­re, og så sa­et­ter du den på køl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.