E

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET LE­DI­GE SAEDE Ke­vin Magnus­sens test­kør­sel 10.-11. novem­ber på Circu­it de Bar­ce­lo­na-Ca­ta­lu­nya bli­ver dan­ske­rens ek­sa­men over for Pors­che i for­hold til den mu­li­ge af­ta­le med det ty­ske Le Mansteam.

Tre ra­ce­re i spil

MAN­GE BEJ­LE­RE SELV­OM PORS­CHE te­ster Ke­vin Magnus­sen og to an­dre kø­re­re i Bar­ce­lo­na, er det usik­kert, hvor man­ge kø­re­re ty­sker­ne får brug for. Pors­che har nem­lig ik­ke op­lyst, hvor­dan bi­ler­ne be­sa­et­tes i 2016. DER ER sam­ti­dig an­dre, der står på spring til LMP1-ra­ce­ren. Ud­over Ke­vin Magnus­sen, Oli­ver Tur­vey og Mitch Evans skal i hvert fald den ru­ti­ne­re­de F1- og In­dyCar-kø­rer Ju­an-Pablo Mon­toya og­så te­ste Pors­chen. Og­så kø­re­re fra Pors­ches eg­ne ra­ek­ker er i spil, og der­for er an­tal­let af kon­kur­ren­ter ik­ke mu­ligt at fast­slå li­ge nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.