1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ra­fa­el Na­dal har ik­ke for va­ne at bru­ge double­kam­pe­ne til me­get an­det end en let om­gang tra­e­ning, og der­for un­drer det no­get, at et af ver­dens bed­ste double­par, Juli­an Ro­jer og Ho­ria Tecau, ik­ke er gjort til stør­re fa­vo­rit­ter. Godt nok vandt Na­dal og double­mak­ke­ren Marc Lopez over Vik­tor Troi­cki og Bor­na Co­ric i før­ste run­de, men her bli­ver de budt på mod­stand af en helt an­den ka­li­ber. I 2014 nå­e­de Ro­jer/Tecau se­mi­fi­na­len i fi­re ud af fem tur­ne­rin­ger på in­den­dørs hardcourt, så giv dem og­så til­li­den i ef­ter­mid­da­gens op­gør.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.