2,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I USA er det ble­vet slut­spils­tid i Ma­jor Le­ague Soc­cer, hvor Port­land og Kansas Ci­ty spil­ler vind-el­ler­for­svind-kamp om en plads i Western Con­fe­ren­ce-se­mi­fi­na­ler­ne. Det lug­ter af en tem­me­lig nervøs og må­l­fat­tig af­fa­e­re, for de se­ne­ste fi­re ind­byr­des op­gør mel­lem hol­de­ne har blot in­de­holdt to scor­in­ger til­sam­men. I he­le 12 af Kansas’ 17 grund­spils­u­de­kam­pe stod det uaf­gjort ef­ter 1. halv­leg, mens Port­land var det mest må­l­fat­ti­ge hold i MLS må­lt på de før­ste 45 mi­nut­ter med un­der et mål i snit. På den bag­grund bør man gå ef­ter en må­l­løs 1. halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.