’En mand va­el­ger, må man for­mode, det nem­me­ste of­fer, og det vil nu en­gang va­e­re den med mindst tøj på’

BT - - DEBAT -

24. sep­tem­ber 2015

Det skrev dyr­la­e­gen

Apro­pos vold­ta­eg

»Hvis en kvin­de va­el­ger at gå ale­ne og stort set upå­kla­edt gen­nem In­dre By kl. 3 om nat­ten, ud­for­drer hun ska­eb­nen. Det er til­ladt, men det er ik­ke nød­ven­dig­vis klogt. Bli­ver hun vold­ta­get, må hun der­for selv på­ta­ge sig et me­dansvar. Ik­ke for vold­ta­eg­ten, for det an­svar hvi­ler ale­ne på ger­nings­man­dens skul­dre. Men for at det var net­op hen­de, der blev ud­valgt. Man ud­for­drer ska­eb­nen, hvis man som kvin­de går ale­ne og stort set upå­kla­edt gen­nem In­dre By kl. 3 om nat­ten. Trist? Ja, men så­dan er vir­ke­lig­he­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.