’’

BT - - DEBAT -

Hvis en re­dak­tion øn­sker at gø­re brug af Hen­rik Qvortrup, så sy­nes jeg sim­pelt­hen, at man skal ha­ve en dis­kus­sion om, hvor­vidt der er en ri­si­ko for, at der rent fak­tisk kan op­stå tvivl om, hvad det er for en rol­le, han har haft og skal spil­le i et pro­gram

An­ne-Ma­rie Do­hm, di­rek­tør i DR Dan­mark, om frem­ti­dig brug af Hen­rik Qvortrup i DR-TV, ef­ter at

han for­le­den med­vir­ke­de i ’Jer­sild mi­nus spin’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.