Gør som os, Ma

BT - - DEBAT -

»Det er godt, at kon­ge­hu­set mod­si­ger fal­ske hi­sto­ri­er. Det pas­ser me­get godt med tidsån­den, at kon­ge­hu­set blan­der sig. For de er ik­ke så af­skå­ret fra re­sten af sam­fun­det, som de hidtil har va­e­ret. Fre­de­rik og Mary er me­get me­re ne­de på jor­den. De er ik­ke ble­ge for at gå en tur med hund­e­ne og bør­ne­ne el­ler for at si­ge hej på ga­den. Man kan og­så godt for­stå det, for­di de når til et punkt, hvor de har hørt nok om sig selv i bla­de­ne. Det er klart, Mary for­sva­rer sig, når hen­des fa­mi­lie i Au­stra­li­en bli­ver ta­get som gid­sel i det her.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.