Ge­ni­al mord­gå­de

BT - - TV-GUIDEN - THRIL­LER 15:00 21:00 18:55 22:40 00:25-06:00 07:55 09:40 11:20 13:15 16:55

Den af­gå­en­de kri­mi­nal­be­tjent Som­mer­set og hans un­ge af­lø­ser Mills får i en ame­ri­kansk stor­by til op­ga­ve at ef­ter­for­ske et døds­fald. Det vi­ser sig at v ae­re et yderst ma­ka­bert og ud­spe­ku­le­ret nord. I de føl­gen­de da­ge fin­des nye of­re for sy­ge­li­ge over­greb. Det går op for be­tjen­te­ne, at en se­ri­e­mor­der ope­re­rer med bi­be­lens syv døds­syn­der som ska­be­lon for si­ne drab. I for­sø­get på at for­hin­dre, at se­ri­e­mor­de­ren fuld­byr­der sin mis­sion, vik­les be­tjen­te­ne ind i plot­tet. ”Se­ven” gik sin sej­rs­gang ver­den over, og reg­nes som en af noir-gen­rens bed­ste thril­le­re. Af sam­me grund blev fil­men et spring­bra­et for bå­de Ke­vin Spa­cey men isa­er for Brad Pitt, der i rol­len som Mills for al­vor fik vist si­ne ev­ner frem på det hvi­de la­er­red. Og­så for fil­mens in­struk­tør, David Fin­cher, blev ”Se­ven” et ven­de­punkt. Han hav­de i 1995 kun in­stru­e­ret den mid­del­må­di­ge ”Ali­en 3” og var mest kendt for at stå bag mu­sik­vi­deo­er for Ma­don­na. Med ”Se­ven” kom han

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: på al­les la­e­ber, og har si­den etab­le­ret sig som én af Hol­lywoods bed­ste og mest vi­sio­na­e­re in­struk­tø­rer.

(Zulu)

(T) Øst for Pa­ra­dis. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. (T) Den gla­de en­ke. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1952. (T) Bal­la­de med pi­ger. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 1969. (T) Rhap­so­di. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1954. (T) San An­to­nio. Ame­ri­kansk western fra 1945. (T) Mo­gam­bo. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1953. (T) Juli­us Ca­es­ar. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1953. (T) Te og sym­pa­ti. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956.

(T) From the Earth to the Moon. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ctionfilm fra 1958. (T) Et strejf af solskin. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1965. Nat-tv.

”Se­ven” har det he­le. Sublimt sku­e­spil og et fan­ta­stisk plot, der i 1995 sat­te nye stan­dar­der for, hvor ud­spe­ku­le­ret en ”film-morder” kan va­e­re. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.