3x

BT - - TV-GUIDEN -

I LOVE YOU PHI­LIP MOR­RIS Ste­ven Rus­sell le­ver et til­sy­ne­la­den­de vel­fun­ge­ren­de liv med sin ko­ne og de­res dat­ter. Men da Ste­ven kom­mer ud for en al­vor­lig bil­u­lyk­ke, ta­ger han sit liv op til re­vi­sion: Han sprin­ger ud som ho­mo­seksu­el. HEARTBREAKERS Max gif­ter sig med ri­ge ma­end og lok­ker dem der­ef­ter i ut­ro­skab. Det gi­ver go­de pen­ge. Ind­til en dag det går galt.

Kl. 21.00

Kl. 20.00

Jam Car­rey.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.