3x

BT - - TV-GUIDEN -

AIR FOR­CE ONE En ter­r­or­grup­pe kaprer den ame­ri­kan­ske pra­esi­dents fly. Hvis kaprer­nes krav ik­ke bli­ver op­fyldt, vil de hen­ret­te fly­ets pas­sa­ge­rer. Men pra­esi­dent Mars­hall for­hand­ler ik­ke med ter­r­o­ri­ster, og ta­ger han kam­pen op. SALT Eve­lyn Salt er en CIA-agent. En dag op­ly­ser en rus­sisk spion, at Ruslands pra­esi­dent snart bli­ver dra­ebt. Og le­je­mor­de­ren hed­der Eve­lyn Salt.

Kl. 21.25

Kl. 21.45

Har­ri­son Ford.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.