Be­søg i Asi­en

DAGENS TIP lør­dag

BT - - TV-GUIDE -

For små to uger si­den be­søg­te det dan­ske re­gent­par In­do­nesi­en i an­led­ning af 70-året for lan­dets uaf­ha­en­gig­hed og fejring af 65-året for de diplo­ma­ti­ske kon­tak­ter Dan­mark og In­do­nesi­en imel­lem. Her er en repor­ta­ge fra tu­ren. Det er i øv­rigt før­ste gang no­gen­sin­de, at det dan­ske kon­ge­hus har va­e­ret på of­fi­ci­elt stats­be­søg i In­do­nesi­en. Dron­nin­gen i ... DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.