Top­brag i Skjern

BT - - TV-GUIDE -

Så er det tid til en rig­tig her­re­fight mel­lem Skjern og KIF Kol­ding Kø­ben­havn, der beg­ge lig­ger i den go­de en­de af ta­bel­len. Va­er­ter­ne har vist god form de se­ne­ste uger,. og de kan med en sejr ryk­ke helt op i top­pen af liga­en. Ga­ester­ne har va­e­ret en del op og ned i den­ne sa­e­son, hvor de har va­e­ret hårdt ramt af ska­der og tab­te se­ne­st i po­ka­len. Hånd­bold TV 2: 17.05

Den tid­li­ge­re po­li­ti­mand Tom Car­ver ar­bej­der nu som po­li­tiets ren­gø­rings­mand på mord­s­te­der, hvor han skrub­ber blod og men­ne­ske­va­ev bort fra gul­ve og møb­ler. Ef­ter en op­ga­ve får han på for­nem­mel­sen, at no­get er helt galt, for in­gen ved til­sy­ne­la­den­de, at der er ble­vet be­gå­et et mord. Og nu har Car­ver fjer­net al­le spor! Nu bli­ver han vik­let ind i en sag om kor­rup­tion, bed­rag og mord. Cle­a­ner TV 2: 23.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.