Kob­ling til kunst

DAGENS TIP søn­dag

BT - - TV-GUIDE -

Sa­ga og Hen­rik får øje på en kob­ling mel­lem of­re­ne og nog­le kunstva­er­ker på et mu­se­um. Al­le va­er­ker­ne ejes af Fred­die Holst, en kendt dansk for­ret­nings­mand. Er der en kob­ling mel­lem Fred­die og of­re­ne? Sam­ti­dig sker et fem­te mord – som og­så kan kob­les til et kunstva­erk. Opkla­rin­gen bli­ver me­re kom­pli­ce­ret, og Linn kra­e­ver me­re af Sa­ga. Bro­en DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.