Sta­bi­li­tet sø­ges

BT - - TV-GUIDE -

OB ta­ger imod Brønd­by hjem­me på TRE­FOR Park i 14. spil­ler­un­de. Beg­ge mand­ska­ber har va­e­ret svin­gen­de, så de ar­bej­der på at fin­de sta­bi­li­te­ten, hvil­ket Brønd­by ser ud til at va­e­re bedst på vej til. Der­for er der og­så vig­ti­ge po­int på spil i dag, når dren­ge­ne fra Ves­teg­nen ga­e­ster Oden­se da beg­ge mand­ska­ber vil hol­de kon­tak­ten til top­pen. Fod­bold TV3+: 17.00

I 1971 går den idéri­ge flip­per Ste­ve Jobs sam­men med sin ven, com­pu­ter­eks­per­ten Ste­ve Woz­ni­ak, om at la­ve et fir­ma, der skal la­ve hjem­mecom­pu­te­re. De ud­vik­ler de­res før­ste com­pu­ter kal­det Ap­ple 1. Ste­ve Jobs ser de kom­merci­el­le mu­lig­he­der i den re­vo­lu­tio­ne­ren­de ma­ski­ne og fin­der in­ve­sto­rer, så den kan mas­se­pro­du­ce­res. Ar­bej­det bli­ver en suc­ces, og i 1976 grund­la­eg­ger han Ap­ple, der får ka­em­pe suc­ces. Jobs TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.