Mu­sikpri­ser

BT - - TV-GUIDE -

Se et ek­stra­va­gant show med mas­ser af mu­sik og sto­re stjer­ner, når Ed She­e­ran og Ru­by Ro­se er va­er­ter for MVT's eu­ro­pa­ei­ske mu­sikpris, EMA 2015. Ed She­e­ran er selv no­mi­ne­ret i to ka­te­go­ri­er, men li­sten over­skyg­ges af pop­prin­ses­sen Tay­l­or Swifts ot­te no­mi­ne­rin­ger, skar­pt for­fulgt af Justin Bie­ber og One Di­rection. MTV Eu­ro­pe ... TV 2 Zulu: 23.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.