Su­per­sej sol­dat

DAGENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

Gen­nem et helt år har DR få­et ad­gang til at føl­ge li­vet på Frø­mand­skor­p­sets ba­se i Kongsø­re. Vi føl­ger ele­ver­ne i de­res kamp for at kla­re sig igen­nem den ek­stremt kra­e­ven­de ud­dan­nel­se, der skal gø­re dem til nog­le af Dan­marks bedst tra­e­ne­de sol­da­ter. Og vi føl­ger Frø­ma­en­de­ne, når de bli­ver ind­sat i spe­ci­a­l­o­pe­ra­tio­ner over he­le ver­den. Frø­mand­skor­p­set DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.