Avis Cup-frem­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

27. ju­ni: Sve­ri­ge vin­der se­mi­fi­na­len ved de mand­li­ge fod­bold­spil­le­res U21-EM i Tjek­ki­et 4-1 over Dan­mark.

27. ok­to­ber: For øj­ne­ne af 11.241 til­sku­e­re på Gam­la Ul­le­vi Sta­dion i Göte­borg vin­der Sve­ri­ges kvin­delands­hold i fod­bold 1-0 over Dan­mark i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen.

30. ok­to­ber-1. novem­ber: Dan­mark har hjem­me­ba­ne i ten­nisland­skam­pen mod Sve­ri­ge. Vin­de­ren af kam­pen fast­hol­der sin po­si­tion i Da­vis Cup-tur­ne­rin­gens na­est­bed­ste ra­ek­ke. I den ind­byr­des sta­ti­stik fø­rer Sve­ri­ge 7-0.

14. og 17. novem­ber: De mand­li­ge fod­bold­lands­hold fra Dan­mark og Sve­ri­ge dy­ster i to play­of­f­kam­pe om ad­gangs­bil­let til na­e­ste års EM-slut­run­de. I den ind­byr­des sta­ti­stik fø­rer Sve­ri­ge i an­tal sej­re 45-40, mens 18 kam­pe er endt uaf­gjort.

RE­VAN­CHE Skal Dan­mark be­sej­re Sve­ri­ge i we­e­ken­dens Da­vis Cup-land­skamp, er det by­den­de nød­ven­digt, at Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen spil­ler op til sit al­ler­bed­ste.

Sve­ri­ge er fa­vo­rit

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.