DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sja­el­dent, at en book­ma­ker li­ge­frem kom­mer med od­ds på en ny ma­na­ger, før den gam­le er ble­vet fy­ret.

Men José Mourin­ho sid­der så løst i sa­e­det i Chel­sea, at book­ma­ke­ren Bets­a­fe al­le­re­de nu er på ba­nen med od­ds på, hvem der bli­ver den na­e­ste per­ma­nen­te Chel­sea-ma­na­ger.

Skal man tro dem, så er vej­en ba­net for et op­sigtsva­ek­ken­de co­me­ba­ck for Car­lo An­ce­lot­ti, der el­lers blev fy­ret for fi­re år si­den i klub­ben.

Han er nem­lig fa­vo­rit som na­e­ste Chel­sea-ma­na­ger til od­ds 5,00 med Jo­sep Gu­ar­di­o­la som na­er­me­ste for­føl­ger til od­ds 7,50.

»Abram­ovich har før vist, at han ik­ke har no­get imod at an­sa­et­te en mand, som han før har fy­ret, og An­ce­lot­ti vil stå for no­get me­re un­der­hol­den­de fod­bold og sam­ti­dig va­e­re et po­pu­la­ert valg hos spil­ler­ne,« si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.