2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gen­tof­te har ind­til vi­de­re va­e­ret den sto­re over­ra­skel­se i Me­tal­liga­en. Man har la­vet sa­e­so­nens to bed­ste ind­køb i form af må­l­mand Te­emu Sep­pä­nen og Co­dy Ku­nyk, og de to har løf­tet det øv­ri­ge hold så me­get, at de na­er­mest vir­ker usår­li­ge for ti­den. I alt ot­te kam­pe i tra­ek har man nu ik­ke tabt i or­di­na­er tid, hvil­ket blandt an­det in­klu­de­rer to kam­pe mod Fre­de­riks­havn, og der­for gi­ver det in­gen me­ning, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de hér. Es­b­jergs form er i for­vej­en ik­ke den bed­ste med blot én sejr i de se­ne­ste fem kam­pe, så so­lid va­er­di på ude­hol­det.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.