1. Mid­del­havsko­sten

BT - - NYHEDER -

Her spi­ser man, som de gør i Frank­rig, Ita­li­en og Spa­ni­en. Fo­kus er på frugt, grønt­sa­ger, fisk, fjer­krae, skal­dyr og sa­er­ligt sun­de oli­er fra oli­ven og nød­der. Fi­du­sen er, at man er­stat­ter de us­un­de fedt­stof­fer i f.eks smør med go­de, uma­et­te­de fedt­stof­fer i f.eks oli­veno­lie. Brød, pas­ta og kød er til­ladt på me­nu­en – men til gen­ga­eld i be­gra­en­se­de ma­end­ger. Et glas rød­vin må man ger­ne ta­ge i ny og nae – men und­gå el­lers for me­get al­ko­hol. In­ger Lar­sen, kli­nisk di­a­e­tist, Hjer­te­for­e­nin­gen: »Undersøgelser vi­ser, at ku­ren er god for sa­er­ligt hjer­te­pa­tien­ter. Dem, der le­ver ef­ter mid­del­havsko­sten, dør ik­ke li­ge så hur­tigt samt le­ver bed­re end dem, der ik­ke gør. De­res blodtryk er bed­re, og ko­leste­rol­ni­veau er la­ve­re.« el­ler Frank­rig er tyk­ke på en sun­de­re må­de end i Dan­mark. De har sto­re lår og num­ser. Det er bed­re end hos os, hvor en stor ma­ve kom­mer af mas­ser af us­un­de kul­hy­dra­ter.«

Han­ne Juul,

no­gen­lun­de sam­me la­est. Kort sagt går det ud på, at man ska­e­rer mar­kant ned på ko­stens ind­hold af kul­hy­dra­ter som f.eks pas­ta, brød, ris og kar­to­f­ler. Men og­så kul­hy­drat­bom­ber som slik, müs­li med suk­ker og af­tenka­gen til kaf­fen skal man for­sa­ge. I ste­det spi­ser man mas­ser af pro­te­in­ri­ge mad­va­rer, der ma­et­ter. Som f.eks kød, fisk men og­så fuld­fed smør og ost.

di­a­e­tist, for­fat­ter til bo­gen ‘Di­a­e­ti­stens Low Carb’: »Det er gla­e­de­ligt, at eks­per­ter­ne frem­ha­e­ver ku­rens ef­fekt. Min de­fi­ni­tion af ku­ren er dog lidt an­der­le­des end den, der hed­der LCHF (Low carb high fat, red.), og som er me­get po­pu­la­er li­ge nu. Der bli­ver kul­hy­dra­ter na­er­mest fjer­net. Jeg tror på, at man ger­ne må få et en­kelt styk­ke rug­brød. Til gen­ga­eld skal på­la­eg­get,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.