Her kom­mer de nye turist­mag­ne­ter

BT - - NYHEDER -

KYSTBYGGERI Ti kom­mu­ner får nu lov til at føl­ge de­res drøm­me om at byg­ge sto­re turist­mag­ne­ter ta­et på ky­sten. Re­ge­rin­gen gav i går kom­mu­ner­ne grønt lys til at ta­ge de før­ste spa­destik til byg­ge­ri­er­ne, der skal løf­te den dan­ske kyst­turis­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.