DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Book­ma­ker­ne hav­de på for­hånd ud­råbt kam­pen om DM-gul­det til en ta­et tve­kamp mel­lem sid­ste års me­stre fra FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn, og ta­et på halvvejs gen­nem sa­e­so­nen hol­der for­ud­si­gel­sen stik.

Bå­de FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land er stuk­ket af i top­pen af Su­per­liga­en med 27 po­int for 13 kam­pe, og Dan­ske Spil har der­for genåb­net spil på, hvem der fø­rer ef­ter 18 run­der, når den sid­ste kamp i 2015 er spil­let.

Her pe­ger man på me­stre­ne fra FC Midtjyl­land som fa­vo­rit til od­ds 1,70 mod 2,05 på FC Kø­ben­havn.

»Det er vo­res vur­de­ring, at FC Midtjyl­land på pa­pi­ret har et lidt nem­me­re slut­pro­gram her i ef­ter­å­ret. Der­for an­ser vi de midtjy­ske ul­ve til at ha­ve størst chan­ce for at bli­ve »Herb­st­mei­ster«,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.