1 ,55

BT - - SPORTEN -

Det er sva­ert at se, hvor­for West Ham skal va­e­re un­der­tip­pe­de i den­ne kamp. De har gjort det flot i den­ne sa­e­son - ik­ke mindst på frem­med gra­es, hvor man har kun­ne stå dybt og spil­le på om­stil­lin­ger­ne. West Ham vil gi­vet­vis over­la­de ini­ti­a­ti­vet til Wat­ford - og rol­len som spilsty­ren­de har va­er­ter­ne ik­ke va­e­ret spe­ci­elt dyg­ti­ge til i år. Så­le­des har man blot sco­ret én gang på eget gra­es i fem kam­pe i den­ne sa­e­son, og egent­lig hel­ler ik­ke pro­du­ce­ret vildt man­ge chan­cer, så får West Ham sco­ret i den­ne kamp, er det sva­ert at se det­te va­ed­demål gå galt.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.