3,60

BT - - SPORTEN -

Lo­ka­l­op­gør i det nord­li­ge Kø­ben­havn, som na­er­mest pr. de­fi­ni­tion er me­get ta­et­te. Den­ne gang er det dog end­nu me­re op­lagt at gå ef­ter kryds end nor­malt. Det er nem­lig me­get vig­tigt for AB at und­gå at få Hol­ba­ek med i slut­spil­let, da de har tabt beg­ge kam­pe til dem, hvor­for det kan vi­se sig at bli­ve dyr­købt med en sejr i dag. Med uaf­gjort hol­der Brøns­høj sig i top fi­re, så de vil gi­vet­vis ger­ne sa­el­ge kam­pen for kryds, og med uaf­gjort vil AB få fi­re po­int med over i fald, at Brøns­høj går i slut­spil. Den kring­le­de struk­tur åb­ner op for det­te spa­en­den­de spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.