2,23

BT - - SPORTEN -

Med Gar­ry Monk som ma­na­ger har Swan­sea ik­ke tabt til Ar­se­nal i tre for­søg, her i blandt en sejr og en uaf­gjort i to be­søg på Emira­tes Sta­di­um. Der­for vir­ker det no­get vold­somt at Ar­se­nal li­ge­frem er gjort til kla­re fa­vo­rit­ter på Li­ber­ty Sta­di­um, for hol­dets ska­des­li­ste vok­ser med foru­ro­li­gen­de hast, hvor Alex Oxla­de-Cham­ber­lain og Theo Walcott blev se­ne­ste til­fø­jel­ser ef­ter midt­u­gens 0-3 ne­der­lag til Sheffield Wed­nes­day i Liga Cup­pen. Swan­sea kom­mer med selv­til­lid ef­ter 2-1 mod Aston Vil­la sid­ste we­e­kend, så her ser 1X-ud­fal­det spa­en­den­de ud.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.