Delt ka­er­lig­hed

BT - - WEEKEND -

Po­ly­a­mor­ø­se for­hold – el­ler åb­ne for­hold – er det ik­ke ba­re en und­skyld­ning for at va­e­re ka­er­lig uden for sit for­hold? Og er det al­tid i samtyk­ke med part­ne­ren? Myter­ne er man­ge. Men ser man na­er­me­re på det, hand­ler det må­ske min­dre om de­ci­de­ret ut­ro­skab og me­re om at va­e­re i stand til at ud­vi­se en ek­strem til­lid og ka­er­lig­hed til sin part­ner. Ritt Bjer­re­gaard el­sker sin mand. Men al­li­ge­vel va­el­te­de de­res må­de at le­ve sam­men på me­di­er­nes dags­or­den i den­ne uge. Hun af­slø­re­de, at hun gen­nem sit ae­g­te­skab har haft fle­re ka­e­re­ster ved si­den af. Hvor­for den­ne af­slø­ring? Og hvor­for nu, hvor de er ta­et på at skul­le fejre guld­bryl­lup? Må­ske net­op der­for. For ved at gi­ve hin­an­den plads, har de må­ske net­op und­gå­et skils­mis­se. Og den er­fa­ring vil hun ger­ne gi­ve vi­de­re. La­es in­ter­viewet med Ritt Bjer­re­gaard i den­ne uges ma­ga­sin og se, hvor­for det er en god idé at gi­ve plads i par­for­hol­det. God (BT) we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.