UGENS APP

BT - - WEEKEND - Navn: Plat­form: Pris:

Fle­re su­per­mar­ke­der har la­vet ap­ps, der gver et hur­tigt over­blik over til­bud, pla­ce­ring, etc. – det ga­el­der og­så Re­ma 1000. Få op­skrif­ter med ind­købs­li­ster, de se­ne­ste til­bud og find den na­er­me­ste Re­ma 1000. Med den­ne app bli­ver ind­kø­be­ne nem­me i hver­da­gen. Tjek op­skrif­ter­ne og ud­va­elg den ret, du kun­ne ta­en­ke dig at ser­ve­re til af­tens­ma­den. Se op­skrif­ten og til­føj in­gre­di­en­ser­ne til din ind­byg­ge­de ind­købs­li­ste, hvor du og­så let kan til­fø­je an­dre va­rer. Find na­er­me­ste Re­ma 1000 og hiv din mo­bil frem. Er du i tvivl om pri­sen, fun­ge­rer app’en og­så som va­reskan­ner. Re­ma 1000

IOS, An­droid og Win­dows

Gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.