Ritt Bjer­re­gaard

BT - - WEEKEND -

• Jyt­te Ritt Bjer­re­gaard. • Født 19. maj 1941. • Valgt ind i Fol­ke­tin­get for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i 1971. • Un­der­vis­nings­mi­ni­ster og so­ci­al­mi­ni­ster i tre re­ge­rin­ger un­der An­ker Jør­gen­sen. • Fø­de­va­re­mi­ni­ster i halvan­det år un­der Poul Nyrup Ras­mus­sen. • EU-kom­mis­sa­er med an­svar for mil­jø fra 1995 til 1999. • Over­borg­me­ster i Kø­ben­havn fra 2006-2010. • Ud­gi­ver i den­ne uge si­ne erin­drin­ger ’Ritt’. • Gift med hi­sto­ri­ke­ren Sø­ren Mørch. Par­ret kan fejre guld­bryl­lup na­e­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.