UGENS TIP

BT - - WEEKEND -

• Få et po­si­tivt fo­kus • Hver af­ten før sen­ge­tid ta­en­ker du nu da­gen igen­nem. Hvad har du gjort af godt for dig selv og an­dre? • For hver af de go­de ting, du har hu­sket at gø­re, la­eg­ger du en sten, kug­le, knap el­ler blom­ster­k­nop ned i en gen­nem­sig­tig va­se. Du må mak­si­malt la­eg­ge syv kug­ler i hver dag. • Når der er gå­et 7 da­ge, ta­el­ler du di­ne kug­ler i den gen­nem­sig­ti­ge va­se. Ros dig selv for at ha­ve få­et dem i. • Taenk og­så over, hvad der skal til for at få fle­re kug­ler i va­sen frem­over og be­gynd så for­fra på en ny frisk uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.