Te­sten

BT - - WEEKEND -

• Fit­nes­ste­sten fra At­hGe­ne ko­ster 1.500 kr. og be­stil­les på net­tet. • At­hge­ne te­ster kun for fit­ness, men hos an­dre fir­ma­er, bl.a. ame­ri­kan­ske 23&me kan man og­så få te­stet sin ri­si­ko for at få for­skel­li­ge syg­dom­me. • La­es me­re på at­hge­ne.com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.