Grib sti­len AN­DREA ELISA­BETH RU­DOLPH

Det ma­skuli­ne snit

BT - - WEEKEND - Katja Ma­ria Sa­lo­mon­sen | kmn@bt.dk

I en tid, hvor be­folk­nings­tilva­ek­sten er ned­ad­gå­en­de, og Kø­ben­havns Kom­mu­ne ny­fi­gent spør­ger kvin­der i den fø­de­dyg­ti­ge al­der, om de har ’talt de­res aeg i dag’, må en nut­tet ba­by va­e­re ’det nye sort’. Cre­me-dron­nin­gen An­drea Elisa­beth Ru­dolph og ka­e­re­sten Claus Møl­ler Ja­cob­sen luf­te­de de­res lil­le guld­klump på den rø­de lø­ber ved Dansk De­sign Ta­lent – Ma­ga­sin Pri­sen 2015 på Sta­tens Mu­se­um i sid­ste uge.

Fo­to Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.