Man­den bag ma­sken Pas på myg­gen!

BT - - WEEKEND -

Ro­nald Re­a­gan spil­le­de en rol­le he­le li­vet, men hvad gem­te der sig bag­ved? Et uin­ter­es­sant men­ne­ske, men en ef­fek­tiv og over­ra­sken­de prag­ma­tisk stor­po­li­ti­ker, si­ger ny bi­o­gra­fi af H. W. Brands og over­sat af Ole Ste­en Han­sen. I ’Re­a­gan’ skri­ver for­fat­te­ren, at hvis Ro­nald Re­a­gan var et pro­dukt, kun­ne vi få ham i tre va­ri­an­ter. Den rig­ti­ge, den re­to­ri­ske og den ra­ed­del­i­ge – og de to sid­ste vil­le va­e­re stor­sa­el­ger­ne. Lind­hardt og Ring­hof, 400 kr.

We­e­kend - 31.10.2015 Vam­py­r­fla­ger­mu­sen, keg­les­neg­len, hav­hvep­sen. Se­ba­sti­an Kle­in, kendt fra DRs bør­ne­u­ni­vers, kom­mer vidt om­kring i sin bog ’Ver­dens 100 far­lig­ste dyr’. Nog­le har hug­ta­en­der, an­dre spid­se klø­er. Top-100-li­sten har han la­vet ud fra, hvor man­ge men­ne­ske­liv, hvert dyr har på samvittigheden. Vi kan af­slø­re, at den til­sy­ne­la­den­de und­se­e­li­ge lil­le fly­ver, myg­gen, kom­mer på en an­den­plads med 650.000 re­gi­stre­re­de døds­fald om året. Carl­sen, 199 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.