Kvalt i wel­l­ness?

BT - - WEEKEND -

’Sy­nes du ik­ke, du tra­e­ner så me­get, som du bur­de? Ta­el­ler du kal­o­ri­er i søv­ne? Er du flov over, at du ik­ke er glad? Så er du og­så ramt af Wel­l­nes­ssyn­dro­met’. Det er ud­gangs­punk­tet for Carl Ce­der­ström og An­dré Spi­cers bog ’Wel­l­nes­ssyn­dro­met’, og de­res po­in­te er, at vo­res fo­kus på at op­ti­me­re vo­res til­va­e­rel­se har ta­get to­talt over­hånd og vir­ker kon­trapro­duk­tivt. De to for­fat­te­re, stil­ler di­ag­no­sen, men vi­ser og­så en mu­lig vej ud. Pe­op­le’sPress, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.