Her er de sig­te­de

BT - - NYHEDER -

Kim Hen­nings­en: SIG­TET Rol­le:

Kon­se­kvens:

I dag:

Skyld:

Sad som che­fre­dak­tør fra ju­ni 2009 til ju­ni 2013. Blev på sin før­ste ar­bejds­dag på Se og Hør i ju­ni 2009 gjort be­kendt med kre­dit­kort­kil­den. Ta­ger ini­ti­a­tiv til, at kil­den hem­me­lig­hol­des på re­dak­tio­nen, men la­der ud­valg­te jour­na­li­ster fort­sa­et­te bru­gen af kil­den.

Stod uden job, da sa­gen rul­le­de, og blev si­den sy­ge­meldt.

Uden job. Hol­der fored­rag om Se og Hør­sa­gen.

Na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.