Fra se­xkil­ling til ac

BT - - NYHEDER -

Ur­su­la An­dress, Ho­ney Ry­der i ’Dr. No’.

Som den før­ste Bond-pi­ge blev Ho­ney Ry­der pro­to­ty­pen. Hun er bå­de selv­sta­en­dig og hand­le­kraf­tig, men en­der al­li­ge­vel som en svag kvin­de, der skal red­des af Ja­mes Bond.

»Hen­des rol­le er gi­vet­vis in­spi­re­ret af det gry­en­de kvin­de­op­gør i 60er­ne, hvor man­ge søg­te ud på ar­bejds­mar­ke­det, men al­li­ge­vel var bun­det af de tra­di­tio­nel­le køns­rol­ler,« si­ger køns­for­sker Ka­ren Sjørup.

Fo­to fra fil­men

PRO­TO­TY­PEN – 1962

Britt Ekland som Mary Good­night i ’Man­den med den gyld­ne pi­stol’.

Selv om hen­des stil­ling er us­a­ed­van­lig for sin tid, er Mary Good­night den lidt klod­se­de og ut­ro­ligt hja­el­pe­lø­se as­si­stent til Ja­mes Bond.

»I be­gyn­del­sen af 70er­ne hav­de vi olie­kri­sen. Og en af de ting, kvin­de­be­va­e­gel­sen fryg­te­de, var, at kvin­der­ne blev dre­vet til­ba­ge til kød­gry­der­ne. Og den uselv­sta­en­dig­hed, der er i hen­des lil­lepi­ge-rol­le, kan ses som ud­tryk for dét. El­ler den kan va­e­re et mod­bil­le­de på ti­dens kvin­der uden bh,« me­ner Ka­ren Sjørup. Fo­to fra fil­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.